• Наша місія

    Cприяти формуванню громадяньского суспільства в Україні.

    Ми цінуємо і пропагуємо Свободу, Відповідальність, Гуманність, Доброчесність, Активну громадянську позицію.

Вступ

Етичний кодекс членів громадської організації «Громадський Хаб» – це документ, який містить основні принципи діяльності членів організації – її співробітників та партнерів. В кодексі визначені положення, які є принциповими орієнтирами у питаннях організації взаємодії, надання допомоги, професійної діяльності, виконання службових обов’язків та інший діяльності членів ГО.

Дотримання Кодексу – одна з головних вимог членства та партнерства ГО «Громадський Хаб».

Кодекс приймається у відповідності до Статуту організації.

Кодекс набуває чинності з моменту його опублікування на офіційному веб-сайті організації: http://www.civichub.org.ua

Мета та засади існування організації

Головною метою діяльності Організації є сприяння розвитку громадянського суспільства та побудові демократичної соціальної правової держави в Україні, у тому числі шляхом надання професійної допомоги чесним, прозорим, етичним громадським та благодійними організація, шляхом здійснення заходів щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, та популяризація іміджу України на міжнародному рівні.

1.     Принципи поведінки члена організації

Члени громадської організації «Громадський Хаб» розділяють, дотримуються та розповсюджують наступні спільні принципи поведінки:

1.1.                        Милосердя

Ми допомагаємо людям, проявляємо співчуття та доброзичливість і сприяємо зміненню ситуації в цілому.

1.2.                        Доброчесність

Ми порядні, чесні, нам нема чого приховувати. Ми готові відкривати громадськості достовірну, прозору та повну інформацію щодо своєї діяльності.

Ми віримо, що прозорість – це новий тип ефективних суспільних стосунків.

1.3.                        Відповідальність

Ми свідомо обрали шлях благодійності. Ми маємо вирішити стільки завдань, скільки спроможні, і готові нести відповідальність за результати.

1.4.                        Активна громадянська позиція

Ми закладаємо основи майбутнього нашої країни. Ми бачимо Україну незалежною, єдиною, розвиненою, органічною часткою демократичного світу.

1.5.                        Толерантність

Ми поважаємо думки інших людей. Завжди готові вислухати, зрозуміти, а потім приймати рішення.

2.     Взаємовідносини членів ГО «Громадський Хаб» з партнерами, державними органами та суспільством
2.1.                        Загальні принципи взаємовідносин

У своїй щоденній діяльності організація, її члени та працівники керуються Статутом, Кодексом поведінки та іншими документами, що є чинними для організації.

ГО «Громадський Хаб» є незалежною у встановленні цілей, прийнятті рішень та вибору напрямів діяльності. Для успішної реалізації цілей організації ми вважаємо за необхідне координувати зусилля, співпрацювати з іншими громадськими, благодійними, міжнародними організаціями, ЗМІ, тощо.

Кожний член Організації виконує свій громадянський обов’язок, а саме – сприяє становленню України як суверенної й незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

2.2.                        Взаємовідносини з громадськими та благодійними організаціями, що є партнерами-клієнтами ГО

Головною ціллю своєї діяльності працівники організації вважають сприяння розвитку, задоволення потреб та захист інтересів партнерів організації – громадських та благодійних організацій, що підтвердили відповідність та відданість принципам чесності, прозорості, етичності та стали клієнтами ГО «Громадський Хаб».

Працівники організації та її партнери, що взаємодіють із партнерами, повинні:

  • Дотримуватись принципу безоплатності послуг та допомоги, що надається;
  • Дотримуватись високих професійних стандартів та прагнути до найкращих результатів в своїй діяльності;
  • Поважати права та інтереси партерів;
  • Вчасно відкривати достовірну, повну та прозору інформацію, необхідну для успішної взаємодії.
2.3.                        Взаємовідносини з організаціями-донорами

ГО «Громадський Хаб» шукає фінансування задля реалізації цілей діяльності, ідей та проектів. Організація не приймає фінансування якщо воно обумовлене вимогами, які суперечать цілям, етичним принципам та законодавству України.

Ми розглядаємо донорську організацію як партнера та будуємо стосунки на засадах партнерства.

2.4.                        Взаємовідносини з державними органами, політичними силами, релігійними організаціями

ГО «Громадський Хаб» для досягнення цілей організації взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними силами, релігійними організаціями. Але ми заявляємо, що не прагнемо підтримки лише однієї або конкретної політичної партії, об’єднання або релігійного руху.

В межах такого співробітництва члени організації керуються Статутом та Кодексом організації.

2.5.                        Взаємовідносини з засобами масової інформації

Інформація, опублікована у ЗМІ від імені ГО «Громадський ХАб», повинна відповідати меті існування, Статуту, Кодексу організації. Висловлюватися від імені ГО «Громадський Хаб» мають право лише члени керівних органів (Члени  Ради організації, Виконавчий директор, керівники підрозділів або уповноважені особи).

2.6.                        Запобігання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів – ситуація, при якій особиста зацікавленість як члена організації, так і його близьких впливає або може впливати на прийняття рішень, об’єктивне виконання обов’язків і може привести до протиріччя між особистими інтересами члена організації та  інтересами організації.

Члени організації не мають право використовувати свій статус для невиправданого здобування особистої або фінансової користі для себе та членів своєї сім’ї.

Члени організації зобов’язані запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі його виникнення – негайно вжити заходів з його належного врегулювання.

Про конфлікт інтересів член організації негайно зобов’язаний поінформувати керівні органи Організації у письмовому вигляді.

У разі наявності конфлікту інтересів член організації зобов’язаний утриматися від участі в голосуванні в органах організації, висуненні своєї кандидатури до органів організації, або від виконання завдання.

3.     Контроль за дотриманням положень Кодексу

Контроль за дотриманням положень Кодексу здійснює Рада Організації. Періодично на своїх засіданнях Рада розглядає питання дії Кодексу, ефективності використання окремих його положень.

4.     Перегляд і тлумачення Кодексу

Право тлумачення положень Кодексу належить Раді Організації. Право перегляду положень Кодексу та внесення змін до нього належить Загальним зборам Організації.

Рекомендації та пропозиції щодо змін та удосконалення положень Кодексу можуть надаватись всіма членами Організації, розглядаються її Радою і приймаються та затверджуються Загальними зборами Організації.